February 18, 2018

Services

Weekly Services

Sunday         9:00am           Holy Communion

Sunday       10:45am           Morning Worship (Holy Communion 3rd Sunday of Month)

Sunday         6:30pm           Evening Worship (Holy Communion 1st & 3rd Sundays of Month)

Thursday    10:00am          Holy Communion

 

Christmas Services – 2016

Sunday 18th Dec      9:00 am           Holy Communion

Sunday 18th Dec      4:00 pm           Carol Service

Christmas Eve          4:00 pm           Nativity Service

Christmas Eve         11:30 pm           Holy Communion

Christmas Day        10:00 am           Family Communion

Sunday 1st Jan        10:00 am           Family Service